Ballonnenclown op jouw feestje? Bel 073-5222514

privacyverklaring

Alle informatie op deze website is met zorg samengesteld. Toch is het niet uit te sluiten dat informatie niet juist, onvolledig en/of niet up-to-date is. Clown Snoepy Entertainment en Organisatie is hiervoor niet aansprakelijk.

Alle op deze website aangeboden informatie (tekst, illustraties, bedrijfsnamen, productnamen, logo`s etc.) is eigendom van Clown Snoepy Entertainment en Organisatie of van de respectievelijke eigenaren. Het is niet toegestaan om informatie welke afkomstig is van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en/of verspreiden in welke vorm dan ook.

Bezoekers van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de aangeboden informatie.

Deze website kan links bevatten naar websites die door andere partijen dan Clown Snoepy Entertainment en Organisatie worden geëxploiteerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt. Clown Snoepy Entertainment en Organisatie heeft geen zeggenschap over dergelijke websites, en is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan noch voor de links.

Clown Snoepy Entertainment en Organisatie 2018, alle rechten voorbehouden.


Privacy Verklaring Clown Snoepy Entertainment & Organisatie

Inleiding
Clown Snoepy Entertainment & Organisatie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.
Contactgegevens:
Clown Snoepy Entertainment & Organisatie - De Kleine Elst 26 - 5426 JH Rosmalen.
Tel.: 073-52 22 514
info@clownsnoepy.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Clown Snoepy Entertainment & Organisatie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en omdat u deze zelf aan ons verstrekt via e-mail of andere kanalen. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Bedrijfsnaam
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Betaalgegevens
- Belastinggegevens en KvK gegevens

Waarom verwerken wij deze persoonsgegevens?
Clown Snoepy Entertainment & Organisatie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Om u te registreren in ons boekingssysteem
- Het verwerken van orders
- Om diensten voor u te verzorgen middels een boekingsovereenkomst
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of catalogus, indien u hier toestemming voor gegeven heeft
- Clown Snoepy Entertainment & Organisatie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Grondslagen van de verwerkingen
De persoonsgegevens die wij verwerken worden uitgevoerd aan de hand van een aantal grondslagen:
- Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of om vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
- Wettelijke verplichting: De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
- Gerechtvaardigd belang: De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de belangen van Clown Snoepy Entertainment & Organisatie of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkenen zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

Rechten van de betrokkenen
Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Om hier gebruik van te maken kunt u contact met ons opnemen via info@clownsnoepy.nl of via 073-5222514.
- Informatie: U heeft recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met
uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u in dat verband kan uitoefenen. In deze privacy verklaring hebben wij daarom uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en hoe wij met deze gegevens omgaan.
- Inzage: U kunt ten alle tijde inzage krijgen in de persoonsgegevens die wij van u beschikken.
- Correctie of verwijderen: Als u het idee heeft dat wij de verkeerde of verouderde gegevens van u hebben of als u wilt dat wij uw gegevens verwijderen, neem dan contact met ons op.
- Toestemming intrekken of bezwaar maken: U kunt uw toestemming tot het verwerken van uw persoonsgegevens intrekken of hier bezwaar tegen maken door contact met ons op te nemen. Betreft dit onze nieuwsbrief, dan kunt u zichzelf afmelden.
- Gegevens overdraagbaarheid: U kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Hoe wij persoonsgegevens bewaren en beveiligen
Clown Snoepy Entertainment & Organisatie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Clown Snoepy Entertainment & Organisatie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@clownsnoepy.nl

Delen van persoonsgegevens met derden
Clown Snoepy Entertainment & Organisatie deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Clown Snoepy Entertainment & Organisatie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Onze website en/of dienst verzamelt geen gegevens over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Clown Snoepy Entertainment & Organisatie, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming
Clown Snoepy Entertainment & Organisatie neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Cookies of vergelijkbare technieken
Clown Snoepy Entertainment & Organisatie gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

­

Al heel veel jaren werken wij samen met Ballonnenclown.nl De artiesten die zij leveren hebben een goede prijs-  kwaliteitverhouding. Een ander positief punt is dat een offerte altijd snel geleverd wordt. Kortom wij zijn zeer tevreden over onze samenwerking met Ballonnenclown.nl en bevelen dit bedrijf dan ook van harte aan!

WinkelcentrumPromotie.nl | Katie Norman

Hartelijk dank voor de leuke ballonnenclown tijdens ons feest. De clown maakte mooie figuren op ons openingsfeest en zorgde voor veel blije gezichten! Een volgende keer doen wij zeker weer een beroep op jullie.

Jack - De Fiets Tweewielers

privacyverklaring

Alle informatie op deze website is met zorg samengesteld. Toch is het niet uit te sluiten dat informatie niet juist, onvolledig en/of niet up-to-date is. Clown Snoepy Entertainment en Organisatie is hiervoor niet aansprakelijk.

Alle op deze website aangeboden informatie (tekst, illustraties, bedrijfsnamen, productnamen, logo`s etc.) is eigendom van Clown Snoepy Entertainment en Organisatie of van de respectievelijke eigenaren. Het is niet toegestaan om informatie welke afkomstig is van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en/of verspreiden in welke vorm dan ook.

Bezoekers van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de aangeboden informatie.

Deze website kan links bevatten naar websites die door andere partijen dan Clown Snoepy Entertainment en Organisatie worden geëxploiteerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt. Clown Snoepy Entertainment en Organisatie heeft geen zeggenschap over dergelijke websites, en is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan noch voor de links.

Clown Snoepy Entertainment en Organisatie 2018, alle rechten voorbehouden.


Privacy Verklaring Clown Snoepy Entertainment & Organisatie

Inleiding
Clown Snoepy Entertainment & Organisatie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.
Contactgegevens:
Clown Snoepy Entertainment & Organisatie - De Kleine Elst 26 - 5426 JH Rosmalen.
Tel.: 073-52 22 514
info@clownsnoepy.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Clown Snoepy Entertainment & Organisatie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en omdat u deze zelf aan ons verstrekt via e-mail of andere kanalen. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Bedrijfsnaam
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Betaalgegevens
- Belastinggegevens en KvK gegevens

Waarom verwerken wij deze persoonsgegevens?
Clown Snoepy Entertainment & Organisatie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Om u te registreren in ons boekingssysteem
- Het verwerken van orders
- Om diensten voor u te verzorgen middels een boekingsovereenkomst
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of catalogus, indien u hier toestemming voor gegeven heeft
- Clown Snoepy Entertainment & Organisatie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Grondslagen van de verwerkingen
De persoonsgegevens die wij verwerken worden uitgevoerd aan de hand van een aantal grondslagen:
- Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of om vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
- Wettelijke verplichting: De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
- Gerechtvaardigd belang: De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de belangen van Clown Snoepy Entertainment & Organisatie of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkenen zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

Rechten van de betrokkenen
Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Om hier gebruik van te maken kunt u contact met ons opnemen via info@clownsnoepy.nl of via 073-5222514.
- Informatie: U heeft recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met
uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u in dat verband kan uitoefenen. In deze privacy verklaring hebben wij daarom uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en hoe wij met deze gegevens omgaan.
- Inzage: U kunt ten alle tijde inzage krijgen in de persoonsgegevens die wij van u beschikken.
- Correctie of verwijderen: Als u het idee heeft dat wij de verkeerde of verouderde gegevens van u hebben of als u wilt dat wij uw gegevens verwijderen, neem dan contact met ons op.
- Toestemming intrekken of bezwaar maken: U kunt uw toestemming tot het verwerken van uw persoonsgegevens intrekken of hier bezwaar tegen maken door contact met ons op te nemen. Betreft dit onze nieuwsbrief, dan kunt u zichzelf afmelden.
- Gegevens overdraagbaarheid: U kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Hoe wij persoonsgegevens bewaren en beveiligen
Clown Snoepy Entertainment & Organisatie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Clown Snoepy Entertainment & Organisatie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@clownsnoepy.nl

Delen van persoonsgegevens met derden
Clown Snoepy Entertainment & Organisatie deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Clown Snoepy Entertainment & Organisatie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Onze website en/of dienst verzamelt geen gegevens over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Clown Snoepy Entertainment & Organisatie, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming
Clown Snoepy Entertainment & Organisatie neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Cookies of vergelijkbare technieken
Clown Snoepy Entertainment & Organisatie gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

­